Bullidor, Font del

Notes: Aubenç. L’aigua es condueix cap a un “punt d’aigua” per apagar incendis forestals.


%d bloggers like this: