Mallola, Font de la

Notes: Fons del torrent de Santes Creus. Podria ser l’antiga font d’en Guillot.


%d bloggers like this: