Mosella, Font del (els Palaus)

Notes: Peramola. Els Palaus. Degut a un canvi en la propietat de la terra aquesta font a passat a ser anomenada amb el nom de font del Manescal.


%d bloggers like this: