Mosella, Font del (la Collada)

Notes: Cortiuda. La Collada. Coneguda recentment com font del Manescal degut a un canvi de propietaris de les terres.


%d bloggers like this: