Barca, Font de la

Notes: Sobre l’antic camí que menava a la barca de Tragó. A l’alçada de la rasa Marquesa. Font actualment perduda.


%d bloggers like this: