Guerxo, Font del

Notes: Cal Guerxo era una casa del lloc de Castell·llebre actualment anegada per l’embassament d’Oliana. Creiem que la font també esta sota l’aigua.


%d bloggers like this: