Hostal, Font de l’

Notes: La Penella. Tant l’hostal de la Penella com la font estan actualment sota les aigües de l’embassament d’Oliana. També coneguda com font del Quim de la Penella.


%d bloggers like this: