Patraques, Font del

Notes: Torrent de la Vila. Sota els horts del Vilaro. Actualment està colgada per talús de la carretera que passa per sobre el torrent. Sembla ser que era bastant abundosa.


%d bloggers like this: