Baix, Bassa de

_DSC0026

Zona: Cortiuda

Coordenades UTM(ETRS89 Fus 31N) X: 353925 Y: 4661136 Z: 977 m.

Loclització: Poc abans d’arribar a Cortiuda. Al costat esquerra de la pista i al costat d’uns horts.

Notes: Petita bassa d’alimentació dual. En part d’aigua de pluja i en part d’aigua que brolla de la terra. S’utilitza per regar els camps propers. També és coneguda com bassa dels Horts o bassa del Poble.

_DSC0025

Mapa de situació:

Bassa de Baix

Font: ICGC


%d bloggers like this: