Balascó, Bassa del

_DSC0115

Zona: Nuncarga

Coordenades UTM(ETRS89 Fus 31N) X: 358250 Y:4656258  Alt: 503 m

Localització: A la part alta de Nuncarga. Al costat esquerra de la pista que porta a cal Balascó.

Notes: Petita bassa que segons ens informen s’alimenta d’aigua de pluja. De totes maneres, després de setmanes de sequera encara s’hi pot veure aigua.

Mapa de situació:

Bassa del Balascó

Font: ICGC


%d bloggers like this: