Camparrot, Font del

_DSC0042

Notes: Tragó

Coordenades UTM(ETRS89 Fus 31N) X: 359220 Y: 4657197 Z: 433 m

Localització: Des de la font de la Freixa cal continuar la vella pista que baixa fins a uns camps de conreu. La font raja al marge esquerre, arran del camí.

Notes: És fàcil que estigui tapada de fulles i terra. No hi ha problema, l’aigua surt a la pista uns metres més avall. Només cal seguir-la cap amunt per trobar la font que neix del forat d’una pedra.

_DSC0044

Al fons a l’esquerra, sota els arbres, es pot veure la part superior del dipòsit de la font de la Freixa

Mapa de situació:

Camparrot

Font: ICGC


%d bloggers like this: