Camps de Cal Llac, Bassa dels

Zona: Cal Llac

Coordenades UTM: (ETRS89 Fus 31N) X: 358271 Y: 4662315 Alt:  740 m.

_DSC0085

Localització: Per sobre de la pista que va a Juncars a l’indret de la casa de Cal Jou. En el paratge conegut com a Camps de Cal Llac.

Notes: Bassa excavada al costat d’un camp treballat. Generalment esta buida però recull aigua de pluja. Pel seu interior i voltants hi ha nombrosos fragments de tubs de goma sense connexió aparent.

Mapa de situació:

Cal Llac

Font: ICGC


%d bloggers like this: