Dalt de la Penella, Font de

Zona: La Penella

_DSC0040

_DSC0037

Coordenades UTM(ETRS89 Fus 31N) X: 358895 Y: 4662824 Z: 607 m

Localització: Des de la font de Baix de la Penella cal seguir un corriol que puja, per l’esquerra, fins a una bassa actualment buida. A la seva part superior hi arriba una rasa bastant marcada. S’ha de remuntar fins a la capçalera, unes desenes de metres més amunt, per situar el punt on brollava l’aigua, una mica per sobre d’una pica de pedra.

Notes: Segons informacions del mas de la Penella, aquesta font fa anys que esta seca. Antigament les seves aigües omplien la bassa i s’utilitzaven per regar els camps propers

Mapa de situació:

font de dalt

Font: ICGC


%d bloggers like this: