Gel de la Móra, Pou de

_DSC0013

Zona: Cortiuda

Coordenades UTM(ETRS89 Fus 31N) X: 354274 Y: 4659944 Z: 909 m

Localització: Molt a prop de la casa de la Móra seguint la carretera a Cortiuda. En la segona bifurcació a l’esquerra. El pou s’obre en zona de bosc arran del camí.

Notes: Pou d’obra de dimensions notables. Actualment es troba ple de deixalles. La galeria d’accés esta tapiada.

Mapa de situació: Pou de Gel

Font: ICGC


%d bloggers like this: