Móra, Bassa de la

_DSC0015

Zona: Cortiuda

Coordenades UTM(ETRS89 Fus 31N) X: 354373 Y: 4659921 Z: 911 m

Localització: Per sobre de la casa de la Móra, junt a la carretera de Cortiuda

Notes: Gran bassa de reg que recull l’aigua de pluja a través d’una rasa que canalitza la que baixa pel torrent on es troba la font dels Olivers. Aquesta rasa va paral·lela a la pista de Cortiuda.

_DSC0016

Mapa de situació:

Bassa de la Móra

Font: ICGC


%d bloggers like this: