Poble, Bassa del

Zona: Cortiuda. Veure bassa de Baix. També coneguda com bassa dels Horts


%d bloggers like this: