Pont, Font del

_DSC0031

Zona: Castell.llebre

Coordenades UTM: (ETRS89 Fus 31N) X: 358902 Y: 4660099 Z: 475 m

Localització: Des de davant de la casa del Pont cal pujar recte pel talús de la carretera fins a trobar un corriol que cal seguir per la dreta. El camí puja per dins del bosc. La font queda a l’esquerra del sender, uns metres més endavant, sota un important grup de joncs.

Notes: Es tracta d’una font que només raja després de fortes pluges. L’aigua neix en uns estrats argilosos. Al costat del camí apareix per un petit forat.

Mapa de situació:

Font del Pont

Font ICGC


%d bloggers like this: