Salvador, Bassa del

El Salvador 002

Zona: Mas del Salvador

Coordenades UTM: (ETRS89 Fus 31N) X: 357717 Y: 4661645 Z: 660 m.

Localització: Des de l’antiga carretera C-14 s’ha de pujar fins a la masia del Salvador. La bassa es situa al darrera de la casa, ara en runes.

Notes: Construcció d’obra rectangular. Segurament, aquesta bassa s’omplia amb l’aigua de la font del Salvador.

Bassa del Salvador

Mapa: ICGC

 


%d bloggers like this: