Sant Honorat, Cadolla de

_dsc0065

_dsc0062

Zona: Sant Honorat

Coordenades UTM: (ETRS89 Fus 31N)

X: 356963  Y: 4660477  Alt: 1.058 m

Localització: A la plataforma superior de Sant Honorat. Situada sobre una de les superfícies horitzontals lliures de vegetació.

Notes: Es tracta d’unes petites concavitats d’ordre decimètric a métric que s’omplen amb aigua de pluja. Les més petites són d’origen natural. La més gran esta feta artificialment. Podria ser l’ampliació d’una cadolla natural més petita. El més segur és que abastia d’aigua a la congregació religiosa que estava instal·lada prop d’aquí durant el segle XVIII. També deuria ser utilitzada pels militars que ocuparen aquesta zona durant les guerres carlines. Actualment, la més grossa esta quasi plena de vegetació.

Mapa de situació:

cadolla   Mapa: ICGC


%d bloggers like this: