Teuler, Bassa del

_DSC0116

Zona: Fontanelles

Coordenades UTM: (ETRS89 Fus 31N) X: 357516 Y: 4656451 Alt: 497 m.

Localització: A pocs metres de la casa del Teuler. Al marge esquerra de la rasa de Fontanelles.

Notes: Bassa d’obra de forma trapezoïdal que recollia les aigües de la rasa de Fontanelles. Aquesta aigua s’utilitzava per regar els camp de la casa del Teuler. Actualment esta pràcticament coberta de vegetació i l’entrada d’aigua es troba tapada.

Mapa de situació:

bassa teuler

Font. ICGC


%d bloggers like this: